Poslední publikace
Věstník 2018 / 1

50 let Benátské charty

Datum: Pondělí 08.12.2014
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: Doc. PhDr. Josef Štulc

V květnu roku 1964 se v Benátkách konal velký mezinárodní kongres památkových architektů, jehož výstupem bylo vydání Mezinárodní charty o konzervaci a restaurování památek a sídel, která je známá pod názvem Benátská charta. Charta ve stručné formě vyjádřila základní principy péče o památky a sídla. Vycházela přitom z hlubokých zkušeností, omylů i úspěchů více než stoletého vývoje památkové péče v Evropě včetně zkušeností záchrany a obnovy památek těžce poškozených za 2. světové války. Přednášející ukáže, že ani po padesáti letech existence neztratil dokument nic ze své aktuálnosti.

Fotogalerie

Fotografie: