Poslední publikace
Věstník 2018 / 1

Architekt Adolf Loos – bytové interiéry v Plzni

Datum: Pondělí 10.10.2016
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: Ing. Karel Zoch

Přednáška seznámí posluchače s bytovými interiéry, které v Plzni navrhl mezi lety 1907 - 1933 světově uznávaný architekt Adolf Loos. V jakém rozsahu a stavu se dochovaly dodnes. Jaký přístup byl zvolen při jejich obnově. Které z nich jsou nyní přístupné pro veřejnost. Jaké jsou cíle do budoucna. Představí také nejnovější poznatky k výzkumu Loosovy architektury v Plzni.