Poslední publikace
Věstník 2018 / 1

Architektka domů a věcí. Muži v životě Růženy Žertové: Petr Žert a Igor Svoboda

Datum: Pondělí 29.05.2017
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: Martina Mertová – Šárka Svobodová a Jaroslav Sedlák

Třetí část trojdílné přednáškové série, jejímž tematickým svorníkem je život a dílo Růženy Žertové, představí tvorbu dvou klíčových mužů autorčina života – architektů Petra Žerta a Igora Svobody. Svého mladšího bratra Petra přivedla Růžena Žertová na brněnskou fakultu architektury. Právě odtud se vine dlouhá cesta pozoruhodné sourozenecké spřízněnosti a inspirativní spolupráce. Ani se svým dlouholetým partnerem a posléze manželem, architektem Igorem Svobodou, Žertová netvořila autorskou dvojici v pravém slova smyslu. Oba byli spíše silnými a samostatně tvořícími, nicméně vzájemně se doplňujícími individualitami.