Poslední publikace
Věstník 2018 / 2

Architektka Růžena Žertová

Datum: Pondělí 13.03.2017
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: Mgr. Ing. Arch. Petr Klíma

První část trojdílné přednáškové série věnované vynikající a zároveň dlouho opomíjené architektce, designérce a výtvarnici Růženě Žertové se zaměří na její architektonické dílo. Ačkoliv byla Žertová známa téměř výhradně jako autorka projektů obchodních domů ze šedesátých a sedmdesátých let minulého století, pozoruhodná je i její pozdější tvorba, která se obrací především k rodinnému bydlení. Všestranné tvůrčí schopnosti však architektka uplatnila také v řadě návrhů interiérů. Přednáška upozorní i na její dosud neznámé studie československého pavilonu pro Expo 67 v Montrealu, výškové budovy v Praze-Bohnicích nebo území zahradnické přehlídky ve Vídni.

Fotogalerie

Fotografie: