Poslední publikace
Věstník 2018 / 1

Bohumil Hypšman - moderní arcitekt v historickém městě

Datum: Pondělí 27.01.2014
Čas: 18
Místo: Národní technické muzeum, přednáškový sál
Přednášející: Bc. Anna Kusáková

Bohumil Hypšman jako horlivý ochránce staré Prahy a zároveň jeden z nejčinnějších architektů první poloviny 20. století. Po charakteristice Hypšmanovy tvorby se přednáška zaměří na pětici vybraných staveb v historickém jádru Prahy. Hlavními tématy přednášky pak budou stěžejní díla architektovy tvorby - zástavba Petrského nábřeží a urbanistické řešení Podskalí okolo Palackého náměstí.

Fotogalerie

Fotografie: