Poslední publikace
Věstník 2018 / 1

Bydlení jako experimetn

Datum: Pondělí 16.02.2015
Čas: 18
Přednášející: Ladislav Zikmund-Lender

Přednáška představí na bohatém obrazovém materiálu průběh výstavby experimentálního sídliště Invalidovna v pražském Karlíně. Sídliště vznikalo od roku 1958 ve dvou etapách, jeho výstavbu uzavřela realizace hotelu Olympik v letech 1967–1971. Vyznačovalo se nevelkým měřítkem, členitostí celku, rozmanitým prostředím, které mělo pozitivně působit na obyvatele, promyšlenou občanskou vybaveností i ověřením nových odlehčených konstrukčních principů. Přednáška ukáže v dobovém kontextu možnosti i limity sídlištního experimentování 60. let a na příkladu Invalidovny předvede výhody i negativa bydlení v nově plánovaných typizovaných urbanistických celcích.

Fotogalerie

Fotografie: