Poslední publikace
Věstník 2018 / 2

České kolektivní domy

Datum: Pondělí 10.11.2014
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: Mgr. Hubert Guzik, Ph.D.

Kolektivní domy, které v Československu vyrostly po druhé světové válce, jsou často – a mylně – odsuzovány jako ztělesnění komunistické myšlenky podle sovětského mustru. Původci českých kolektivních domů se přitom v průběhu dvacátého století rekrutovali z různých stran politického spektra. O takových domech, které by pod jednou střechou obyvatelům nabídly byty, širokou paletu služeb a místa sousedského setkávání či spolupráce, uvažovali nejen architekti, ale také sociologové, byznysmeni a feministky. Přednáška nastíní, co si jednotliví aktéři debaty od kolektivních domů slibovali a jaké sociální procesy chtěli jejich výstavbou ovlivnit.

Fotogalerie

Fotografie: