Poslední publikace
Věstník 2018 / 1

Dřevěné kostely ve Slezsku a na severní Moravě

Datum: Pondělí 04.11.2013
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: Mgr. Romana Rosová, Národní památkový ústav, ú.o.p. v Ostravě
Cyklus: Malá univerzita

Přednášející seznámí s historií dřevěných kostelů, jejich architekturou
a bude se věnovat také památkové ochraně. Zabývat se bude především
církevní architekturou Těšínského Slezska, které je oblastí s největším
výskytem dřevěných kostelů u nás, ale i přilehlých oblastí Moravy a
Slezska Opavského. Většina z těchto kostelů je tzv. tradičních
západoslovanských, vystavěných v 16. či 17. století, nacházejí se zde
ale i kostely inspirované skandinávskými vzory či kostel východního
typu. Přestože dřevěné kostely nepatří k tzv. „vysoké“ architektuře a
jsou často dílem anonymních místních stavitelů, neubírá to nic na jejich zajímavosti a hodnotě.

Fotogalerie

Fotografie: