Poslední publikace
Věstník 2018 / 2

Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách

Datum: Pondělí 13.11.2017
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: Ing. Jan Žižka

Přednáška bude věnovaná opomíjenému druhu historických staveb – velkým hospodářským dvorům bývalých panství a velkostatků z 18. a 19. století. Přednášející představí jejich stavební vývoj, zasazení v krajině i jejich uspořádání na půdorysných plánech.