Poslední publikace
Věstník 2018 / 2

Hrady a zámky středních Čech - Základní evidence mobiliárních fondů a probouzení zapomenutých příběhů krásných (i běžných) věcí

Datum: Pondělí 15.05.2017
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: Mgr. Milan Jančo

Základní evidence mobiliárních fondů představuje odbornou dokumentaci movitých kulturních památek, historického mobiliáře nacházejícího se v státním i soukromém držení, kterou zajišťuje a vede Národní památkový ústav. Cílem přednášky je vysvětlit, co jsou kmenové a svozové mobiliární fondy, ukázat proč je základní evidence mobiliárních fondů důležitá a seznámit s průběžnými výsledky této dlouhodobé systematické práce, doplněnými o příběhy věci a jejich vlastníků, které vinou vývoje v tehdejším Československu po roce 1945/48 upadly do zapomnění.