← Zpět

Vývoj kauzy » Václavské náměstí čp. 1601

Odpověď náměstkyně primátorky Mgr. Petry Kolínské na výzvu KZSP
Rozhodnutí o odstranění stavby
Rozhodnutí o odstranění stavby
Žádost na Hlavní město Prahu k podání odvolání
Tiskové prohlášení k 6. 3. 2017
Územní rozhodnutí
Územní rozhodnutí
Nové územní rozhodnutí
Zrušení územního rozhodnutí Odborem stavebního řádu MHMP
Rozhodnutí ministra kultury ČR, v němž vyhověl investorovi
Chronologie kauzy
Závazné stanovisko MK ČR, které nedovoluje dům zbourat
Stavební odbor magistrátu ruší povolení demolice
Dům na nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice nebyl prohlášen za památku
Podnět k obnově řízení
Tisková zpráva - podnět k obnově řízení
Demonstrace proti bourání
Veřejný občanský protest

Nové


Věstník 1 / 2017