← Zpět

Vývoj kauzy » Revoluční čp. 1502

Sdělení památkové inspekce MK ČR
Žádost o přezkum závazného stanoviska Památkovou inspekcí MK ČR
Závazné stanovisko OPP MHMP
Hodnocení domu čp. 1502 PhDr. Taťánou Petrasovou
Reakce na stanovisko KZSP od IPR
Stanovisko Klubu Za starou Prahu
Odpověď Matěje Stropnického na podnět KZSP
Podnět KZSP k uspořádání architektonicko-urbanistické soutěže na řešení předpolí Štefánikova mostu
PROTEST proti demolici domu čp. 1502

Nové


Věstník 1 / 2017