← Zpět

Vývoj kauzy » Libeňský most

Doplnění návrhu Klubu Za starou Prahu na prohlášení Libeňského mostu za kulturní památku
Stanovisko Českého národního komitétu ICOMOS
Stanovisko České komory architektů k zachování Libeňského mostu
Odpověď MK ČR na žádost o informace
Rozhodnutí o neprohlášení Libeňského mostu za památku z roku 2004
Náměstek primátorky Petr Dolínek odpovídá na petici občanů za zachování Libeňského mostu
Ministerstvo kultury ČR sděluje, že nezahájí řízení o prohlášení za památku
Podání petice za zachování libeňského mostu na Hlavní město Prahu
Podnět k prohlášení Lbeňského mostu za památku
Petice Libeňský most
Odpověď náměstka primátorky Petra Dolínka
Apel na náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka

Nové


Věstník 1 / 2017