← Zpět

Vývoj kauzy » Soubor staveb TRANSGAS

Zastavení přezkumného řízení o neprohlášení za památku
Zahájení přezkumu o neprohlášení památkou
Odpověď Památkové inspekce MK ČR - vyřízení podnětu k přezkumu závazného stanoviska OPP MHMP
Vyjádřeni německého komitétu ICOMOS
Vyjádření Prof. dr. Jörg Haspel - překlad
Ana Miljački for Transgas
Ana Miljački pro Transgas - překlad
Domenico Chizzoniti for Transgas
Domenico Chizzoniti pro Transgas - překlad
Podnět k přezkumu rozhodnutí o neprohlášení za KP
Podnět k přezkumu ZS OPP MHMP na památkovou inspekci MK ČR
Prohlášené šéfů kateder dějin umění českých vysokých škol
Rozhodnutí o neprohlášení za kulturní památku
Článek Rostislava Šváchy
Rozhovor K. Bečková
Posudek Švácha
Zahájení řízení o prohlášení za kulturní památku
Zahájení řízení o KP-zákres do plánu
Jednání komise KM ČR
Článek "Ošklivé stavby" K. Bečkové, MfD
Doplnění návrhu na prohlášení za kulturní památku
Soupis referenci v knižní a časopisecké produkci 1966-2015
Dopis ministru kultury Mgr. Danielu Hermanovi
Ministerstvo kultury ČR žádá Národní památkový ústav o reference
Návrh na prohlášení souboru budov Transgas za kulturní památku

Nové


Věstník 2-3 / 2017