← Zpět

Vývoj kauzy » Praha 6-Břevnov, Bělohorská 107, čp. 224 - zamýšlená demolice

Vyřízení odvolání, potvrzení územního rozhodnutí
Doplnění odvolání.
Odvolání proti územnímu rozhodnutí
Územní rozhodnutí (dosud nepravomocné) vydané odborem výstavby Prahy 6
Vyjádření Kanceláře architekta MČ Prahy 6
Odpověď radní Jany Plamínkové na podnět k pořízení regulačního plánu.
Podnět k pořízení regulačního plánu - Ing. arch. Eva Smutná, zástupce starosty Prahy 6
Podnět k pořízení regulačního plánu - PhDr. Matěj Stropnický, náměstek primátorky
Námitky KZSP do územního řízení

Nové


Věstník 2-3 / 2017