← Zpět

Vývoj kauzy » Soukenická 12

Zrušení demoličního výměru
Rozhodnutí o odstranění stavby na základě nálezu toxických látek z 9. 10. 2015.
Stanovisko k výsledkům průzkumu... zpracované Českou inspekcí životního prostředí 24. 9. 2015.
Výsledky průzkumu výskytu závadných látek v objektu Soukenická 12, opracovala firma OPV, Ochrana pod
Závazná stanoviska Odboru památkové péče MHMP z let 2009-2013 potvrzená v rámci odvolacího řízení Mi
Odvolání účastníků řízení proti územnímu rozhodnutí z 22. 10. 2014.
Územní rozhodnutí vydané Odborem výstavby MČ Praha 1 z 10. 9. 2014.

Nové


Věstník 2-3 / 2017