Poslední publikace
Věstník 2018 / 2

Kobylisy – proměna venkovského osídlení na městskou čtvrť

Datum: Pondělí 22.05.2017
Čas: 18
Místo: Národní technické muzeum
Přednášející: Ing. arch. Jan Brejcha

Kobylisy jsou místem se zajímavou historií, architekturou i přírodními zajímavostmi. Písemně je osada zaznamenána v roce 1297. Původně malá předměstská vesnice na severu Prahy prošla zejména v průběhu 20. století složitým a bouřlivým stavebním vývojem s prudkým nárůstem obyvatel. Velkou roli zde sehrálo připojení k hlavnímu městu. Co tyto změny přinesly, co jim předcházelo a co zbylo ze zemědělského charakteru osady do dnešních dnů?