Poslední publikace
Věstník 2018 / 2

Konzervátor František X. Josef Beneš

Datum: Pondělí 04.05.2015
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: Bc. Jaroslav Horáček, DiS.

Dosud málo známá postava konzervátora Františka X. Josefa Beneše (1816-1888) je v dějepisu umění zmiňována jen okrajově. V připravovaném příspěvku budeme sledovat činnost a osudy konzervátora v atmosféře rodící se organizované péče o památky.

Fotogalerie

Fotografie: