Poslední publikace
Věstník 2018 / 1

Kovové konstrukce jako památka

Datum: Pondělí 31.03.2014
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: Ing. Václav Jandáček

Přednášející promluví o historických kokových konstrukcích a jejich životnosti a materiálu, dále se bude zabývat nosnými konstrukcemi soch, kovovými konstrukcemi jako výtvarným dílem, industriálními památkami z kovu a jejich dochováním po delší časové úseky. Probere také možnosti oprav a zachování konstrukcí na původním místě a možnosti zachování původních povrchových úprav.

Fotogalerie

Fotografie: