Poslední publikace
Věstník 2018 / 1

Krajina jako antropologická čítanka

Datum: Čtvrtek 14.04.2016
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: Tereza Blažková, Petra Červinková

Kolektivní monografie „Krajina jako antropologická čítanka“ obsahuje patnáct odborných studií věnovaných problematice krajiny. Na krajinu jednotlivé příspěvky nahlížejí z různých úhlů, které spojuje jednotný antropologický diskurs. Ústředním tématem je vztah člověka a krajiny. Knihu tvoří příspěvky antropologů, urbanistů, etnologů, architektů a historiků, které doplňuje stať archeologická.