Poslední publikace
Věstník 2018 / 2

Legenda o sídlišti

Datum: Pondělí 22.06.2015
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: Markéta Mráčková, Barbora Šimonová, Viktor Vejvoda

Autoři představí novou knihu věnující se hromadné panelové výstavbě, kvalitě bydlení a proměně sídlišť až do dnešní doby. Přednášku doprovodí četba ukázek z rozhovorů s obyvateli sídlišť, s architekty a s dalšími osobnostmi spjatými s tématikou sídliště. Autoři rádi zodpoví vaše otázky.

Fotogalerie

Fotografie: