Poslední publikace
Věstník 2018 / 1

Lidová architektura v českých vesnicích v rumunském Banátu

Datum: Pondělí 12.05.2014
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: Ing. arch. Václav Fanta (FŽP ČZU), Bc. Alena Rákosníková (NPÚ), RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. (VÚKOZ, v. v. i.), Ing. arch. Jakub Čermák, Ing. arch. Adéla Poubová, Vojtěch Ružbatský (FA ČVUT)

V šesti vesnicích v rumunském regionu Banát, založených ve 20. letech 19. století českými kolonisty, se nachází velmi dobře dochovaná (a doposud jen okrajově prozkoumaná) lidová architektura vycházející z české tradice, na níž se zaměřil výzkum kolektivu přednášejících.

Fotogalerie

Fotografie: