Poslední publikace
Věstník 2018 / 2

Liduše G. Mostecká a její Malostranské pověsti

Datum: Pondělí 23.01.2017
Čas: 18
Místo: Národní technické muzeum
Přednášející: PhDr. Helga Turková

Vzpomínka na Ing. L. Štědrou, rozenou Marianiovou. Byla členkou Spolku spisovatelů beletristů Máj a psala pod pseudonymem Liduše G. Mostecká. V občanském životě byla profesorkou na tehdejší 20. jedenáctileté střední škole v Belojannisově (nyní Drtinově) třídě, v Praze 5 - Smíchov. Milovala však Malou Stranu, bydlila na Kampě, v domě vedle herce Národního divadla Eduarda Kohouta. Dvě její dcery, dvojčata Libuše a Ludmila, se staly herečkami. Mezi její žáky náležel místopředseda Klubu, ing. arch. Jan Bárta, jeho manželka Zora a také přednášející. V roce 1988 věnovala Ing. L. Štědrá strojopis svých Malostranských pověstí do Klubu Za starou Prahu.

Fotogalerie

Fotografie: