Poslední publikace
Věstník 2018 / 2

Prázdné domy a co s nimi

Datum: Pondělí 27.02.2017
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: Petr Zeman, Kateřina Nohelová

Prázdné domy straší v centrech měst i na jeho okrajích. Jak velký je to problém a dají se najít nějaké hlavní důvody, proč k tomu dochází? Má smysl chránit před zbořením i domy, které nespadají pod památkovou ochranu a je vůbec důvod k znepokojení, když macešsky se ke starým stavbám chovala každá doba? Jakým způsobem probíhá doplňování databáze prázdných domů čítající v současnosti skoro 1500 objektů z celé České republiky? Pojďme si o tom popovídat s iniciativou, která se snaží problematice skoro dva roky věnovat.
Pojďme si o prázdných domech povídat s Prázdnými domy z.s.