← Zpět

Střípky raně středověké uliční sítě v prostoru dnešní Malé Strany

PhDr. Jarmila Čiháková z pražského pracoviště NPÚ

Kde: Juditina věž

Nové


Věstník 1 / 2017