← Zpět

Geometrické vztahy v některých Santiniho stavbách a jejich vztah ke křesťanskému platonismu

RNDr. Jan Fábry, CSc.

Půdorysy Santiniho kaple sv. Anny v Panenských Břežanech a poutního kostela sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou, stejně jako řezy lodí uvedené kaple, jeví pozoruhodné podobnosti s ilustracemi Keplerovy Druhé knihy Harmonices mundi. Tyto
podobnosti mohou být interpretovány jako ztvárnění myšlenek renesančního platonismu. Renesančním platonismem lze vysvětlit i další pozoruhodnosti kaple sv. Anny, jakými jsou jak bělostnost jejího interiéru, tak bezozdobnost vyšších etáží lodi.

Kde: Juditina věž

Nové


Věstník 1 / 2017