← Zpět

Srdečné pozdravy z Athosu: Heuristika osobního profilu malíře Jana Vochoče (1865–1920) - ZRUŠENO!!!

Mgr. Marcela Suchomelová

Přednáška popíše spletité malířovy životní cesty, rozpoznatelné v archiváliích i v cestopisné beletrii. Vochočova neklidná povaha zanechává archivní dokumentaci nejen ze autopsie studentského období mnichovského a tvůrčí Paříže, nezanedbává ani popis domácí platformy. Aktivně se také angažoval v Klubu za starou Prahu.

Kde: Juditina věž

Nové


Věstník 1 / 2017