← Zpět

Středověká venkovská sakrální architektura na Kutnohorsku

Ing. arch. Karel Kibil, Ph.D., Mgr. Vojtěch Vaněk, Ph.D.

Publikace mapuje vývoj osídlení a církevní organizaci na středověkém Kutnohorsku
a podrobně se věnuje novému zpracování historie a stavebního vývoje 34 kostelů.
Doplněno půdorysy objektů a množstvím fotografické i kresebné dokumentace.
Alespoň zčásti tak zaplňuje mezeru ve starých Soupisech památek,
které pro tuto oblast již nevyšly.

Kde: Juditina věž

Nové


Věstník 1 / 2017