← Zpět

Legenda o sídlišti

Markéta Mráčková, Barbora Šimonová, Viktor Vejvoda

Autoři představí novou knihu věnující se hromadné panelové výstavbě, kvalitě bydlení a proměně sídlišť až do dnešní doby. Přednášku doprovodí četba ukázek z rozhovorů s obyvateli sídlišť, s architekty a s dalšími osobnostmi spjatými s tématikou sídliště. Autoři rádi zodpoví vaše otázky.

Kde: Juditina věž

Nové


Věstník 1 / 2017