← Zpět

Sport a česká architektura ve 20. století

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

Přednáška u příležitosti vydání nové knihy Naprej! Česká sportovní architektura 1567-2012.

Kde: Juditina věž

Nechtěné památky

Přednáškový cyklus o nepříliš staré architektuře a uměleckých hodnotách, které zatím přehlížíme.

Nové


Věstník 1 / 2017