← Zpět

Jan Kotěra v Hradci

PhDr. Ladislav Zikmund-Lender

Přednáška k chystané knize, která vyjde na konci jara 2016, představí interpretaci všech pěti realizovaných a dvou nerealizovaných projektů Jana Kotěry pro město Hradec Králové a jejich sociální i politické pozadí. Kotěrovo angažmá ve městě sahá od začátku jeho bohaté kariéry až po dobu těsně před jeho předčasnou smrtí v roce 1923. Jaký byl vztah jednotlivých návrhů vůči dobovému kánonu, jaký by kontext, příčina i důsledky Kotěrových úspěchů i neúspěchů a v jakých ohledech bylo architektovo dílo zcela jedinečné?

Kde: Juditina věž

Nové


Věstník 1 / 2017