← Zpět

Praha Karla IV.

Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D.

Zveme Vás na procházku Prahou Karla IV. Projdeme se společně královskou cestou z Pražského hradu na Staré Město pražské a cestu zakončíme na Karlově. Popíšeme si nejdůležitější stavební památky i jejich výzdobu. Nevynecháme Zlatou bránu, Karlův most s Mosteckou věží a Emauzy. Dotkneme se i urbanismu Nového Města pražského a povídat si budeme o císařově záměru jak vytvořit z Prahy hlavní město Svaté říše římské.

Kde: Národní technické muzeum

Nové


Věstník 1 / 2017