← Zpět

Významné ženy české historie: Polyxena z Lobkovic a Anna Marie Františka, vévodkyně Toskánská

PhDr. E. Havlovcová

Na životních osudech dvou významných šlechtičen se pokusíme nejen vykreslit jejich portréty, ale i připomenout si dobu, ve které žily.

Pořádáno ve spolupráci s agenturou Porta Praga.
Vstupné 60/50 Kč, členové KZsP 20 Kč.

Kde: Juditina věž

Nové


Věstník 1 / 2017