← Zpět

Geometrie v románských rotundách

PhDr. Jarmila Čiháková, Martin Müller

Přednáška je věnována projektování románských rotund, zejména jejich půdorysů. Vychází z analýz 28 rotund postavených od přelomu 9./10. století do století 12. v Praze, Čechách, Moravě i sousedních zemích. Objevem je zjištění, že všechny rozměry i poměry jsou pečlivě a nápaditě předem projektované a pro vlastní stavbu existovaly už v té době vytyčovací projekty. Na několika příkladech se pokusíme přiblížit jednotlivé fáze projektu a také nové poznatky ke stavební technologii v raném středověku.

Kde: Juditina věž

Nové


Věstník 1 / 2017