← Zpět

Známé i neznámé české královny a Praha v jejich době

PhDr. E. Havlovcová

Tentokráte si budeme povídat o první manželce Karla IV. Blance z Valois, o  Johaně z Rožmitálu, která byla provdána za Jiřího z Poděbrad a o královně Marii Španělské, manželce Maxmiliána II. Habsburského.
Vstupné 60/50 Kč, členové KZsP 20 Kč.

Kde: Juditina věž

Nové


Věstník 1 / 2017