← Zpět

Nové poznatky o sousoších na Karlově mostě

Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

Přednáška o sousoší sv. Františka Borgiáše a sousoší sv. Vincence
Ferrerského a sv. Prokopa na Karlově mostě představí nové poznatky
získané v průběhu transferu realizovaného v loňském roce.

Kde: Juditina věž

Nové


Věstník 1 / 2017