← Zpět

Architektonická skulptura chrámu Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském

Bc. Jana Peroutková DiS. rest.

Chrám Panny Marie před Týnem na Starém Městě pražském je
po katedrále sv. Víta největší pokladnicí vrcholně gotické skulptury
v českých zemích. Vznik a datování tohoto jedinečného souboru úzce
souvisí se stavebním vývojem kostela. Přednáška se bude zabývat zejména
sochařskou výzdobou severního bočního portálu a tzv. „královských“
sedilí v kaplích uzavírajících na východě boční lodě.

 

Vstupné dobrovolné.

Kde: Juditina věž

Nové


Věstník 1 / 2017