← Zpět

Umělecká výzdoba sídlišť

MgA. Pavel Karous

Přednáška o mimořádném uměleckém fenoménu, který teprve v poslední době dochází ocenění. Česká sídliště často skrývají umělecké skvosty, které vytvářeli přední tvůrci své doby. Některé z nich budeme objevovat v rámci této přednášky. Průvodcem bude iniciátor projektu Vetřelci a volavky

Kde: Juditina věž

Nechtěné památky

Přednáškový cyklus o nepříliš staré architektuře a uměleckých hodnotách, které zatím přehlížíme.

Nové


Věstník 1 / 2017