← Zpět

Historická zeleň na území Velké Prahy

Ing. Zdeňka Malá

Typologie a strategie ochrany. Veřejné parky a soukromé zahrady. Zahrady u pražských usedlostí a letohrádků. Zachovaná přírodní zákoutí a rezervace, stromořadí, vodní plochy a toky jako město-tvorné prvky. Taktika ochrany komponovaných zahrad u vilové architektury.

Vstup knihkupectvím Juditina věž, Mostecká 1, Praha 1.. Vstupné dobrovolné.

Kde: Juditina věž

Studentská památová mise

Nové


Věstník 1 / 2017