Poslední publikace
Věstník 2018 / 3

Sídliště Ďáblice - adept na památkovou ochranu?

Datum: Pondělí 05.03.2018
Čas: 18 hodin
Místo: Juditina věž
Přednášející: Ing. Arch. Hana Řepková
Cyklus: Pondělky ve věži

Přednáška nás zavede do jednoho z nejzdařilejších souborů moderní architektury ČR. Představí jeho koncepci, zaměří se na jeho urbanistické, architektonické a výtvarné hodnoty a přiblíží současný stav. Seznámí vás s plány na zásadní narušení jeho hmotové a urbanistické skladby a se snahami o jejich odvrácení. Velkorysé založení zelených ploch a pavilonové objekty občanské vybavenosti mají předobraz ve finské Tapiole. Unikátní ztvárnění parterů bytových domů, jejich umělecká výzdoba i míra zachování nemají u nás obdobu.

Fotogalerie

Fotografie: