Poslední publikace
Věstník 2018 / 2

Srdečné pozdravy z Athosu: Heuristika osobního profilu malíře Jana Vochoče (1865–1920) - ZRUŠENO!!!

Datum: Pondělí 20.04.2015
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: Mgr. Marcela Suchomelová

Přednáška popíše spletité malířovy životní cesty, rozpoznatelné v archiváliích i v cestopisné beletrii. Vochočova neklidná povaha zanechává archivní dokumentaci nejen ze autopsie studentského období mnichovského a tvůrčí Paříže, nezanedbává ani popis domácí platformy. Aktivně se také angažoval v Klubu za starou Prahu.