Poslední publikace
Věstník 2017 / 2 - 3

Střípky raně středověké uliční sítě v prostoru dnešní Malé Strany

Datum: Pondělí 19.05.2014
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: PhDr. Jarmila Čiháková z pražského pracoviště NPÚ

Fotogalerie

Fotografie: