Poslední publikace
Věstník 2018 / 2

Světská hudba pozdního středověku

Datum: Čtvrtek 02.10.2014
Čas: 19
Místo: Juditina věž
Přednášející: Zuzana Kopřivová – zpěv; Tomáš Hála - gotický varhanní pozitiv a renesanční spinettino

Vrcholné ballady,virelai a rondeau skladatelů působících na italských a francouzských dvorech kolem roku 1400 (J. Ciconia, B. Bononia, A. Caserta,aj.) a chansony největšího skladatele 1.poloviny 15.století- G. Dufaye(1400-1474).
 

Koná se v Juditině síni, Mostecká 1, 118 00 Praha 1
Vstupné 120,- Kč, členové Klubu 100,- Kč