Poslední publikace
Věstník 2018 / 1

Večery s Přemyslem Koblicem

Datum: Pondělí 11.11.2013
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: PhDr. Zdeněk Vácha
Cyklus: Památky pro každého

Druhý večer věnovaný pozůstalosti fotografa P.Koblice bude zaměřen
na jeho zachycení mimopražských scenérií.

Fotogalerie

Fotografie: