Poslední publikace
Věstník 2018 / 2

Zajímavosti výzdoby pražského orloje

Datum: Pondělí 20.03.2017
Čas: 18
Místo: Národní technické muzeum
Přednášející: Milan Patka

Světoznámý pražský orloj měl a má velmi bohatou, složitou a mnohde tajuplnou výzdobu. Ta se navíc v průběhu staletí proměňovala a složitě vyvíjela. Mnohá fakta z dlouhé historie orloje i jeho výzdoby jsou také málo objasněná a záhadná. Zastavíme se u detailů výzdoby méně známých, kde je možno uvést zajímavé podrobnosti, i u výzdoby okolo které se v dnešní době vedou diskuse.