Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Laureát 20. ročníku Ceny KZsP již znám!

Aktualizace 1.6.2024: Ideu klubovní Ceny a zamyšlení nad jejími dvaceti ročníky si můžete poslechnout v podcastu Za starou Prahu. Její zakladatel a předseda Rostislav Švácha spolu s jejím tajemníkem a předsedou Klubu Richardem Biegelem odpovídají na otázky Lukáše Veverky.

Na slavnostním večeru byly v kavárně Mlýnská vyhlášeny výsledky 20. ročníku Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí.

Letošním laurátem se staly Centrální polytechnické dílny a galerie města Pardubic od ateliéru Šépka architekti (Jan Bárta, Marek Fischer, Jan Šépka).


Přehled fotografií staveb  ve finále letošního ročníku.

Tak jako ve všech minulých ročnících, podává i tento soubor výmluvné svědectví o tom, že téma vstupu novostavby do historického kontextu může mít velmi rozmanitá architektonická řešení. A tak jako mnohokrát, převažují v něm veřejné stavby, které neslouží společnosti pouze svým kultivovaným vzhledem, ale i svým prospěšným účelem. Kolísavou úroveň kontextuální architektury v Praze konečně napovídá fakt, že na rozdíl od několika minulých ročníků Ceny Klubu Za starou Prahu se letos ve finále neobjeví žádná pražská novostavba.