Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Ocenění

Devadesátiletá činnost Klubu Za starou Prahu byla v roce 1990 oceněna Evropskou cenou památkové péče, udělovanou Nadací Fridricha von Stein v Hamburku. Cena byla předána v červnu 1990 na Staroměstské radnici zakladatelem nadace Dr. Alfredem T'öpferem do rukou tehdejšího předsedy Klubu Dr. Oldřicha Hory . . . Velká část jubilejního sborníku představuje historii kulturní a společenské činnosti Klubu Za starou Prahu (články: Jan Cejp - Vycházky, výlety a zájezdy, s ; Antonín Vrba - Fotografické soutěže, Zdeněk Dušek - Dobrovolná práce při úpravě Olšanských hřbitovů Přehled publikační činnosti. Velký oddíl závěrečné části je pak věnován vzpomínkám významných členů a představitelů Klubu (vzpomínky: V. V. Štech, Jan Zrzavý, str. ; Emanuel Poche; Oldřich Hora, na činnost v Klubu a další osobnosti s ním spjaté. Následuje malý biografický slovníček osobností spjatých s Klubem Za starou Prahu, přehled členů domácích rad Klubu v letech 1900-1999, přehled předsedů a místopředsedů Klubu 1900-1999 a přehled čestných členů Klubu. V samém závěru sborníku jsou publikovány ukázky karikatur,a parodií z humorístických časopisů a literárních děl, které byly inspirovány činností Klubu Za starou Prahu.