Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Před první válkou

Doba před první světovou válkou, kdy Klub sídlil právě v domě U Vejvodů, byla nepochybně obdobím jeho největšího rozkvětu, které dodnes již překonáno nebylo. V klubovní kanceláři pracovali dvě až tři placené síly, mimochodem jako tajemníci Klubu se tehdy vystřídali dva později světoznámí čeští malíři Bohumil Kubišta a Jan Zrzavý, rovněž bylo vypraveno až 1200 dopisů ročně, pro členy Klubu a jejich hosty byla k dispozici čítárna odborné literatury a časopisů a fotokomora. Záhy Klub začal publikovat. První publikaci vydal již v roce 1902. Od roku 1905 byly otiskovány jeho články v časopise Krása našeho domova, od roku 1910 začal vydávat svůj vlastní časopis, který právě v období do roku 1914 vycházel v největším rozsahu. V řadě českých historických měst začaly vznikat tzv. venkovské odbory Klubu Za starou Prahu, vlastně pobočky Klubu zabývající se ochranou památek těchto měst (články: Zdeněk Dušek - Venkovské odbory Klubu Za starou Prahu, Kateřina Hanzlíková - Činnost Klubu Za starou Prahu v Pelhřimově.