Poslední publikace
Věstník 2020/ 1 - 2

Orgány Klubu

Domácí rada pro rok 2018

zvolena na členském shromáždění dne 24. 3. 2018

Předsednictvo (statutární orgán Klubu Za starou Prahu):

předsedkyně: PhDr. Kateřina Bečková

místopředsedové: Ing. arch. Jan Bárta, PhDr. Richard Biegel, Ph.D.,

jednatel: Mgr. Jakub Bachtík

členové:

Ing. arc. Jan Brejcha, Ing. et. Bc. Eva Csémyová, Ing. Václav Jandáček, Ing. arch. Martin Krise, Mgr. Karel Ksandr, Bc. Anna Kusáková, Mgr. Michal Novotný, Ph.D., Mgr.Kateřina Samojská, Ph.D., Bc. Pavla Savická, Ing. arch. Miloš Solař, Doc. PhDr. Josef Štulc, prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., PhDr. Helga Turková, Bc. Eliška Varyšová, Ing. arch. Jan Veselý, Mgr. Veronika Vicherková, Bc. Anna Vinklárková.


Domácí rada pro rok 2017

zvolena na členském shromáždění dne 18. 3. 2017

Předsednictvo (statutární orgán Klubu Za starou Prahu):

předsedkyně: PhDr. Kateřina Bečková

místopředsedové: Ing. arch. Jan Bárta, PhDr. Richard Biegel, Ph.D.,

jednatel: Mgr. Jakub Bachtík

členové:

Ing. et. Bc. Eva Csémyová, Ing. Václav Jandáček, Ing. arch. Martin Krise, Mgr. Karel Ksandr, Bc. Anna Kusáková, Mgr. Michal Novotný, Bc. Pavla Priknerová, Mgr.Kateřina Samojská, Ph.D., Ing. arch. Miloš Solař, Doc. PhDr. Josef Štulc, prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., PhDr. Helga Turková, Bc. Eliška Varyšová, Ing. arch. Jan Veselý, Mgr. Veronika Vicherková, Anna Vinklárková, Ing. Karel Zeithammer.


Domácí rada pro rok 2016

zvolena na členském shromáždění dne 13. 3. 2016

Předsednictvo (statutární orgán Klubu Za starou Prahu):

předsedkyně: PhDr. Kateřina Bečková

místopředsedové: Ing. arch. Jan Bárta, PhDr. Richard Biegel, Ph.D.,

jednatel: Mgr. Jakub Bachtík

členové:

Ing. et. Bc. Eva Csémyová, Ing. Václav Jandáček, Ing. arch. Martin Krise, Mgr. Karel Ksandr, Bc. Anna Kusáková, Mgr. Michal Novotný, Bc. Pavla Priknerová, Mgr.Kateřina Samojská, Ph.D., Ing. arch. Miloš Solař, Doc. PhDr. Josef Štulc, prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., PhDr. Helga Turková, Bc. Eliška Varyšová, Ing. arch. Jan Veselý, Mgr. Veronika Vicherková, Anna Vinklárková, Ing. Karel Zeithammer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domácí rada pro rok 2015

zvolena na členském shromáždění dne 21. 3. 2015

Předsednictvo (statutární orgán Klubu Za starou Prahu):

předsedkyně: PhDr. Kateřina Bečková

místopředsedové: Ing. arch. Jan Bárta, PhDr. Richard Biegel, Ph.D.,

jednatel: Mgr. Jakub Bachtík

členové:

Ing. et. Bc. Eva Csémyová, Ing. Václav Jandáček, Ing. arch. Martin Krise, Mgr. Karel Ksandr, Bc. Anna Kusáková, Mgr. Michal Novotný, Bc. Pavla Priknerová, Mgr.Kateřina Samojská, Ph.D., Ing. arch. Miloš Solař, Doc. PhDr. Josef Štulc, prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., PhDr. Helga Turková, Bc. Eliška Varyšová, Ing. arch. Jan Veselý, Mgr. Veronika Vicherková, Anna Vinklárková, Ing. Karel Zeithammer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domácí rada pro rok 2014

zvolena na členském shromáždění dne 1. 3. 2014

Předsednictvo (statutární orgán Klubu Za starou Prahu):

předsedkyně: PhDr. Kateřina Bečková

místopředsedové: Ing. arch. Jan Bárta, PhDr. Richard Biegel, Ph.D., 

jednatel: Mgr. Jakub Bachtík

členové:

Ing. et. Bc. Eva Csémyová, Ing. Václav Jandáček, Ing. arch. Martin Krise, Bc. Karel Ksandr, Bc. Anna Kusáková, Mgr. Blanka Kynčlová, Mgr. Michal Novotný, Bc. Pavla Priknerová, Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D., Ing. arch. Miloš Solař, Doc. PhDr. Josef Štulc, prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., PhDr. Helga Turková, Bc. Eliška Varyšová, Ing. arch. Jan Veselý, Bc. Veronika Vicherková, Ing. Karel Zeithammer.


Domácí rada pro r. 2013

zvolena na členském shromáždění dne 2. 3. 2013

předsedkyně: PhDr. Kateřina Bečková
místopředsedové: Ing. arch. Jan Bárta, PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

členové:
Mgr. Jakub Bachtík, Eva Csémyová, Ing. Václav Jandáček, Ing. arch. Martin Krise, Bc. Karel Ksandr, Anna Kusáková, Mgr. Blanka Kynčlová, Mgr. Michal Novotný, prof. Ing. arch. Milan Pavlík, Bc. Pavla Priknerová, Mgr. Kateřina Samojská, Ing. arch. Miloš Solař, Doc. PhDr. Josef Štulc, prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., PhDr. Helga Turková, Eliška Varyšová, Ing. arch. Jan Veselý, Ing. Karel Zeithammer.  


Domácí rada pro r. 2012

předsedkyně:
PhDr. Kateřina Bečková
místopředsedové:
Ing. arch. Martin Krise, Bc. Karel Ksandr
jednatel:
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
členové:
Mgr. Jakub Bachtík, Ing. arch. Jan Bárta, Mgr. Lucie Ernstová, Ing. Václav Jandáček, doc. Ing. arch. František Kašička, Anna Kusáková, Mgr. Blanka Kynčlová, Mgr. Michal Novotný (tajemník), Bc. Pavla Priknerová, Mgr. Kateřina Samojská, Ing. arch. Michal Sborwitz, Ing. arch. Miloš Solař, Doc. PhDr. Josef Štulc, prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., PhDr. Helga Turková, Ing. arch. Jan Veselý, Ing. Karel Zeithammer.

DR v letech 2000-2011

Valná shromáždění

r. 2000
r. 2001
r. 2002
r. 2003
r. 2004
r. 2005
r. 2006
r. 2007
r. 2008
r. 2009
r. 2010
r. 2011