Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Nákladové nádraží Žižkov definitivně památkou!

Ministryně kultury Alena Hanáková definitivně rozhodla o tom, že Nákladové nádraží Žižkov bude zapsáno na seznam nemovitých kulturních památek. Na úsilí o záchranu vzácné funkconalistické stavby se podílel také Klub Za starou Prahu.

Více informací na stránkách MK ČR. O celé kauze se také můžete dočíst například ve Věstníku 2011/1 nebo na stránkách sdružení Tady není developerovo!.

Ve Věstníku 2010/1 jsme publikovali zkrácený text podnětu k prohlášení objektu za památku, čtěte níže: